KWALITEIT EN MILIEUBELEID

De directie heeft het kwaliteits- en milieubeleid vastgesteld dat in de organisatie moet worden gevolgd. Het management van CAMPING LO MONTE legt aan zijn werknemers, leveranciers, klanten en de samenleving in het algemeen zijn toewijding bloot aan de tevredenheid van zijn klanten, de bescherming van het milieu en het rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen met betrekking tot de verhuurservice van percelen en bungalows.

CAMPING LO MONTE’s toewijding aan de tevredenheid van zijn klanten en respect voor het milieu is gebaseerd op de implementatie en het onderhoud van een beheersysteem gevormd door de vereisten die zijn vastgelegd in de volgende voorschriften, in hun bijgewerkte versie:

 • eisen van ISO 9001,
 • eisen van de ISO 14001-norm,
 • eisen van de Q-kwaliteitsnorm voor campings en vakantieoorden en
 • alle wettelijke en regelgevende vereisten die van toepassing zijn op onze organisatie, geïntegreerd in een globale actie van continue verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van het management.

De richtlijnen van ons kwaliteits- en milieubeleid zijn gericht op de tevredenheid van onze klanten, continue verbetering en het voorkomen van vervuiling; om deze reden verbindt het zich ertoe om:

 • Diensten verlenen aan onze klanten die de naleving van hun vereisten en hun tevredenheid garanderen, en hun behoeften volledig dekken, in ons werkingsgebied.
 • Bevorder informatie, training en communicatie tussen de leden van de organisatie om de gestelde doelen te bereiken.
 • Een service bieden die in staat is om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en klantvereisten om aan hun behoeften te voldoen.
 • Pas de criteria toe voor het minimaliseren en recyclen van het gegenereerde afval.
 • Vervuiling en milieu-impact en non-conformiteiten verminderen die voortvloeien uit de onjuiste levering van onze diensten.
 • Train uw medewerkers om een ​​continue verbetering van kwaliteit en service te hebben.
 • Voortdurend de doeltreffendheid van het geïntegreerd beheersysteem verbeteren.

Op basis van het Kwaliteits- en Milieubeleid zijn kwantificeerbare doelstellingen opgesteld die periodiek worden herzien. Met dit document wil ik de relevantie en het belang van de activiteiten van al het personeel communiceren en dat uw medewerking noodzakelijk is voor het behalen van de doelstellingen, evenals het belang van het voldoen aan zowel wettelijke als regelgevende vereisten.


Zullen we je bellen?
close slider

  Naam *

  Telefoon *

  Por favor, prueba que eres humano seleccionando el corazón.


  PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

  Wanneer u een formulier invult, vragen wij om informatie zoals uw e-mailadres en naam, die in een cookie wordt opgeslagen zodat u deze bij toekomstige inzendingen niet opnieuw hoeft in te vullen. Door een formulier in te dienen moet u ons privacybeleid aanvaarden.

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: MONTE HORADADA S.L.
  Doel: Beantwoording van verzoeken om formulieren
  Legitimatie: uw uitdrukkelijke toestemming
  Ontvanger: MONTE HORADADA S.L. (gegevens alleen opgeslagen in e-mail client)
  Rechten: U heeft recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking, overdraagbaarheid en vergetelheid van uw gegevens.

  Scroll naar boven